Nazwisko i imię / hasło:
Bartoli Daniello.
Tytuł:
O Zywocie Y Cudach B. Stanisława Kostki z Zakonu Zebrania Páná Iezusowego, Księgi Dwie Napisáne po Wlosku [sic] przez W. X. Daniela Bartola A potym Przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego tegoz Zakonu Ná Polski ięzyk przełożone. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesv Roku Páńskiego 1674.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1674.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 234 (właściwie: s. 235, między s. 119 a 120 – 1 s. nl.). Egz. a Opr.: pergamin, tłoczenia, złocenia, wiązania. Egz. b. Opr.: skóra. Estr. XII, s. 391; Guseva I, poz. 34.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–7–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 161 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.16 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Biała BM// sygn.: H–4–37 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP// sygn.: au 161 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21418 BUM: 5 Ph 6
Całość:
Bartoli Daniello.

O Zywocie Y Cudach B. Stanisława Kostki z Zakonu Zebrania Páná Iezusowego, Księgi Dwie Napisáne po Wlosku [sic] przez W. X. Daniela Bartola A potym Przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego tegoz Zakonu Ná Polski ięzyk przełożone. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesv Roku Páńskiego 1674.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1674.

w 4ce, k. 6, s. 234 (właściwie: s. 235, między s. 119 a 120 – 1 s. nl.).

Egz. a
Opr.: pergamin, tłoczenia, złocenia, wiązania.

Egz. b.
Opr.: skóra.

Estr. XII, s. 391; Guseva I, poz. 34.

Prow.:
Egz. a
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–7–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 161 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.16 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Biała BM//
sygn.: H–4–37 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP//
sygn.: au 161 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21418
BUM: 5 Ph 6