Nazwisko i imię / hasło:
Aurifaber Aegidius?, Major Jean, Averoult Antoine d'.
Tytuł:
Zwierciadło przykładow Z rożnych Pisárzow, pobożnośćią, náuką i stárożytnośćią przezacnych. Takze z rozumnych Historyi, i Traktatow Kośćielnych wyięte Naprzod przez X. Jana Májora Societatis Iesu obiaśnione, Potym przez X. Antoniego Davrovlcivsza Societatis Iesu rozszerzone. T. I.–[T. II] W Kaliszu W drukarni Kolleium Societ. Jesu, Roku Panskiego 1690.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1690.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 492; 429. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 48 (pod hasłem: Major Jan); Guseva I, poz. 274.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 173. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.66 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 4858
Całość:
Aurifaber Aegidius?, Major Jean, Averoult Antoine d'.

Zwierciadło przykładow Z rożnych Pisárzow, pobożnośćią, náuką i stárożytnośćią przezacnych. Takze z rozumnych Historyi, i Traktatow Kośćielnych wyięte Naprzod przez X. Jana Májora Societatis Iesu obiaśnione, Potym przez X. Antoniego Davrovlcivsza Societatis Iesu rozszerzone. T. I.–[T. II] W Kaliszu W drukarni Kolleium Societ. Jesu, Roku Panskiego 1690.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1690.

w 4ce, k. 3, s. 492; 429.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 48 (pod hasłem: Major Jan); Guseva I, poz. 274.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 173.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.66 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 4858