Nazwisko i imię / hasło:
August II Mocny.
Tytuł:
[Manifest względem okazania męstwa i cnoty]. August II z Bożey łáski, Obrány Krol Polski ...
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1697).
Komentarz:
folio, k. 2. Bez tytułu. – Expl.: Działo się w Krakowie Dniá VI. Mieśiącá Wrześniá. Roku Páńskiego M.DC.XC.VII. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XII, s. 267; Guseva I, poz. 28.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 16
Całość:
August II Mocny.

[Manifest względem okazania męstwa i cnoty]. August II z Bożey łáski, Obrány Krol Polski ...

B. m., b. r. (1697).

folio, k. 2.
Bez tytułu. – Expl.: Działo się w Krakowie Dniá VI. Mieśiącá Wrześniá. Roku Páńskiego M.DC.XC.VII.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XII, s. 267; Guseva I, poz. 28.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 16