Nazwisko i imię / hasło:
Arias Francisco.
Tytuł:
Zdroy wody żywey, abo Cwiczenie wielce świątobliwe o Przytomnośći Bożey, które X. Franciszek Arias Societatis Jesu po Hiszpáńsku nápisał á teraz onoż X. Symon [sic] Wysocki tegoż Zakonu ná Polskie przełożył. W Krakowie, W Drukárni Janá Szárffenbergerá, Roku Páńskiego 1611.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jana Szarfenbergera, 1611.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 63. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 210; Guseva I, poz. 22.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [189]. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1001 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.75–76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5917 adl. 1
Całość:
Arias Francisco.

Zdroy wody żywey, abo Cwiczenie wielce świątobliwe o Przytomnośći Bożey, które X. Franciszek Arias Societatis Jesu po Hiszpáńsku nápisał á teraz onoż X. Symon [sic] Wysocki tegoż Zakonu ná Polskie przełożył. W Krakowie, W Drukárni Janá Szárffenbergerá, Roku Páńskiego 1611.

Kraków, druk. Jana Szarfenbergera, 1611.

w 8ce, k. 4, s. 63.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 210; Guseva I, poz. 22.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [189].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1001 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.75–76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 5917 adl. 1