Nazwisko i imię / hasło:
Vertot René Aubert de.
Tytuł:
Historya Rewolucyi Zászłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey. Przez Jaśnie Wielmożnego Jmśći Páná Jana Fryderyka na Kodniu Sapiehę Kanclerza Wielkiego W. X. Lit: Stárostę Brześćiáńskiego, Po Polsku Wyłozona. w Warszawie w Drukarni J. K. Mośći Kol: Soc: Jesu. R. P. 1736.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1736.
Komentarz:
folio, k. 2, s. 446, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XXXII, s. 390–391.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 34/29 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).
Lokalizacja:
BUM: 5 Gb 8/folio
Całość:
Vertot René Aubert de.

Historya Rewolucyi Zászłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey. Przez Jaśnie Wielmożnego Jmśći Páná Jana Fryderyka na Kodniu Sapiehę Kanclerza Wielkiego W. X. Lit: Stárostę Brześćiáńskiego, Po Polsku Wyłozona. w Warszawie w Drukarni J. K. Mośći Kol: Soc: Jesu. R. P. 1736.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1736.

folio, k. 2, s. 446, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXII, s. 390–391.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 34/29 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

BUM: 5 Gb 8/folio