Nazwisko i imię / hasło:
Tylkowski Wojciech.
Tytuł:
Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Bogá Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład są wystáwieni Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, pod tytułem Pobudka IX. do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Acad. Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXXIII.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1723.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 451, [20]. Opr.: skóra. Estr. XXXI, s. 467 (tu mylnie: s. 459 i rejestr); Guseva II, poz. 454.
Proweniencja:
Prow.: Andrzej Waszinski zapiska na karcie ochr. górnej: Hic liber meus / tu est testis Deus / qvi illu qverit hic / nomen erit. / Andreas Waszinski. Antoni Szczuka zapiska na karcie tytułowej: Antoni Szczuka. Paweł Szczuka zapiska u dołu karty A2: Ex libris Pauli Szczuka / Custodis Cath: Culmensis. Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 143. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 218 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 37 r., poz. 218).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5520 adl. 1
Całość:
Tylkowski Wojciech.

Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Bogá Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład są wystáwieni Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, pod tytułem Pobudka IX. do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Acad. Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXXIII.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1723.

w 8ce, k. 4, s. 451, [20].

Opr.: skóra.

Estr. XXXI, s. 467 (tu mylnie: s. 459 i rejestr); Guseva II, poz. 454.

Prow.:
Andrzej Waszinski
zapiska na karcie ochr. górnej: Hic liber meus / tu est testis Deus / qvi illu qverit hic / nomen erit. / Andreas Waszinski.

Antoni Szczuka
zapiska na karcie tytułowej: Antoni Szczuka.

Paweł Szczuka
zapiska u dołu karty A2: Ex libris Pauli Szczuka / Custodis Cath: Culmensis.

Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 143.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 218 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 37 r., poz. 218).

BAN: XXIX / a 5520 adl. 1