Nazwisko i imię / hasło:
Tylkowski Wojciech.
Tytuł:
Zarzuty Dissidenckie Około Wiáry. A ná nie Odpowiedzi Katolickie, spisane Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societ. Iesu. Y zá dozwoleniem Stárszych, do Druku podáne. W Poznaniu. w Drukárni I. K. M. Collegium Societ. Iesu. Anno 1685.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1685.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 95. Def.: brak karty z dedykacją; pełny egz.: k. 2, s. 95. Opr.: półskórek. Estr. XXXI, s. 473; Guseva I, poz. 462.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–6–57 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 70 (naklejka na grzbiecie); 790 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/IV.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5120
Całość:
Tylkowski Wojciech.

Zarzuty Dissidenckie Około Wiáry. A ná nie Odpowiedzi Katolickie, spisane Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societ. Iesu. Y zá dozwoleniem Stárszych, do Druku podáne. W Poznaniu. w Drukárni I. K. M. Collegium Societ. Iesu. Anno 1685.

Poznań, druk. Jezuitów, 1685.

w 8ce, k. 1, s. 95.
Def.: brak karty z dedykacją; pełny egz.: k. 2, s. 95.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXI, s. 473; Guseva I, poz. 462.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–6–57 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 70 (naklejka na grzbiecie); 790 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/IV.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5120