Nazwisko i imię / hasło:
Tylkowski Wojciech.
Tytuł:
Mądrość doskonała, w bojazni Bozey ugruntowana, niegdyś przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Jesu Theologá, gruntownemi dowodami y strasznemi przykładami objaśniona; teraz jáko y nayprostszym dowćipom do pojęcia nie trudna, á wszystkim zbawienna y potrzebna, szosty raz światu ogłoszona. Wilno W Druk. J. K. M. Akad. Soc. Jesu, 1743.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 229, [1]. – Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Boga Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład Są wystáwieni. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, Pod tytułem Pobudka IX. Do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Academicis Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXLIII. w 8ce, k. 4, s. 459, [1], k. 26. Opr.: skóra. Estr. XXXI, s. 467 (tu mylnie paginacja Supplementu podana jako paginacja całości, nadto rok wydania Supplementu rozwiązany mylnie: 1753); Guseva I, poz. 458.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 252 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na ekslibrisie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6272
Całość:
Tylkowski Wojciech.

Mądrość doskonała, w bojazni Bozey ugruntowana, niegdyś przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Jesu Theologá, gruntownemi dowodami y strasznemi przykładami objaśniona; teraz jáko y nayprostszym dowćipom do pojęcia nie trudna, á wszystkim zbawienna y potrzebna, szosty raz światu ogłoszona. Wilno W Druk. J. K. M. Akad. Soc. Jesu, 1743.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.

w 8ce, k. 1, s. 229, [1].

– Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Boga Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład Są wystáwieni. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, Pod tytułem Pobudka IX. Do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Academicis Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXLIII.
w 8ce, k. 4, s. 459, [1], k. 26.

Opr.: skóra.

Estr. XXXI, s. 467 (tu mylnie paginacja Supplementu podana jako paginacja całości, nadto rok wydania Supplementu rozwiązany mylnie: 1753); Guseva I, poz. 458.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 252 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na ekslibrisie).

BAN: XXIX / a 6272