Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
603 Jezierski Antoni od św. Ducha. Zrzodło Dla wszystkich Sprágnionych Obfite Nayswiętsza Marya Panna Cudownemi łask nieprzebranych Strumieniami Przy Assystencyi Woyciecha S., Arcybiskupa Gnieźnieńskiego y Męczennika, Patrona Korony Polskiey y W. X. Litewskiego w Kościele WW. OO. Trynitarzow Bosych od Wykupienia Niewolnikow na Piaskach Tomaszowskich płynące, Teraz szczupłą liter zkompendyowanych Dyspozycyą wyiawione Przez X. Antoniego od Ducha S. Sw: Theol: Lektora Zakonu Troycy Przenayświętszey od Wykupienia Niewolnikow z Dozwoleniem Starszych. We Lwowie, w Drukarni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746, dnia 8. Miesiąca Maja.
293 Mokrski Andrzej. Zrzenica duchowna do Słońcá niestworzonego obrocona. To iest Nacelnieysze y Napożytecznieysze Nabożeństwo do samego Bogá w Troycy ś. iedynego. Przez X. Andrzeia Hączla Mokrskiego, doktorá theol. Soc. Iesu, káznodźieię Kośćiołá Fárskiego Wileńskiego S. Ianá. W Wilnie W Drukárni Akádemiey Soc. Iesu, Roku Páńsk. 1642.
423 Skarga Piotr. Zołnierz chrzescianski. Nauka z Pismá Swiętego, y Oycow Swiętych: y przykłády y Modlitwámi. Przećiw nieprzyiaćiołom Krzyżá Sw: Przez X. Piotra Skargę Societatis Iesu, uzbroiony. Roku P. 1618. A teraz znowu do Druku podány. z Dozwoleniem Urzędu Duchownego. W Poznaniu. Roku P. 1677. W Drukárni Woyćiecha Regulusá Młoduiewiczá.
422 Skarga Piotr. Zolnierskie Nabozenstwo, to jest Nauki y modlitwy, y przyklady do tego stanu sluzace [sic], Pisane od X. Piotra Skargi, Soc. Jesu. A teraz znowu sumptem Nayiasnieyszego Jana III. Krola Polskiego do druku podane. Roku Panskiego M. DC. LXXXVIII. W Oliwie Drukował Johann Jakob Textor, Factor.
447 Suffczyński Michał. Zodiak Słonca Mistycznego na pierśiach S. Thomasza z Aquinu Wielkiego, Kośćiołá Chrystusowego y oraz Anielskiego doktora w dzień uroczystości Iego upatrzony. Publicznym kazaniem nabożnemu auditorowi na oko wystawiony w Kośćiele Wileńskim S. Ducha WW. OO. Dominikanow, Przez X. Michała Suffczynskiego Societatis Iesu Roku Pańskiego MDCCVII. Vilnae, Typis Universitatis, Societatis Jesu.
930 Kaliński Jan Damascen. Zodiacus Caeli Sarmatici In Palmari Solea Soli Eucharistico Mvsarvm Officio Exporrectus. Lumen Avitae Gloriae, Virtutis, & Honoris Illustrissimo Domino, D. Stanislao Matthaeo in Rozdoł & Rejowiec Rzewuski, Palatino Podlachiae, Duci Campi Regni Capitaneo Chełmensi, Lubomlensi, Drohowicensi, &c. Refundens. Sev Lyricorum Libri IV. & Epodon Liber Unus. Avthore Joanne Damasceno à Matre Dei, Scholarum Piarum Sacerdote. Anno 1715. Mense [] Die [] Varsaviae, Typis Scholarum Piarum.
34 Benedykt od S. Józefa Scholarum Piarum X. zob. Zawadzki Benedykt od św. Józefa.
923 Firmiano Pietro (pseud.) zob. Zacharie de Lisieux.
864 Jan Franciszek od s. Jozefa zob. Włocki Jan Franciszek od św. Józefa.
727 Candidus Veronensis (pseud.) zob. Szczuka Stanisław Antoni.
751 Pedemontanus Alexis (pseud.) zob. Ruscelli Girolamo.
179 Kapuan Rajmund zob. Raymond de Capoue bł.
753 Poklatecki Franciszek (pseud.) zob. Radzewski Franciszek.
834 Pociej Adam zob. Pociej Hipacy.
100 Filip od św. Trójcy zob. Philippus a S. Trinitate.
660 Osmólski Onufry od Wniebowzięcia NMP zob. Osmólski Tomasz.
247 Litwanides Walerian zob. Litwanides Bartłomiej.
895 Aurimontanus Elisaeus (pseud.) zob. Lacke Filip.
838 Serra Piotr dela zob. La Serre Jean Puget de.
1008 Spowiednik (pseud.) zob. Kurzeniecki Marcin.
66 Constitucie (Constytucye) zob. Konstytucje.
65 Confoederacya zob. Konfederacja.
576 Eliasz od św. Józefa zob. Koncewicz Eliasz od św. Józefa.
932 Biblia, Stary Testament, Księga Psalmów zob. Kochanowski Jan (1606, ok. 1612, 1617, 1641).
547 Antoni od Ducha św. X. zob. Jezierski Antoni od św. Ducha.
234 L. G. (krypt.) zob. Górka Ludwik (Affekty Nabozne 1700).
1009 Głuchowski Wacław zob. Głuchowski Łukasz.
243 Lipowski Błażej (pseud.) zob. Fredro Andrzej Maksymilian (Piechotne cwiczenie 1660).
1010 Falęcki Hilarion zob. Falęcki Hieronim.
975 Stella Jakub di (pseud.) zob. Estella Diego de (Wzgarda proznosci swiata 1690, 1730).