Nazwisko i imię:
Haller Józef, Darowski, Nowakowski.
Tytuł:
My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Inc.: Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy..., z datą i podpisem: Działo się na posiedzeniu Naszem w Sali Obrad Senatu w Krakowie dnia osmego Marca tysiąc ośmset trzydziestego osmego roku. Prezes Senatu Haller. (M. P.) Sekr. Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. Exp. Sen. Dzień ogłoszenia d. 1 Kwietnia 1838 r.).
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, 1838).
Opis/komentarz:
19x12 cm, str. 6. Tytuł nagłówkowy. Nad tytułem: Nro 699. D. G. S. Dotyczy włączenia Bractwa Pięciu Ran Chrystusowych do Archikonfraterni Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie. Biblioteka Śląska (U 2568)
Całość:
Haller Józef, Darowski, Nowakowski.
My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Inc.: Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy..., z datą i podpisem: Działo się na posiedzeniu Naszem w Sali Obrad Senatu w Krakowie dnia osmego Marca tysiąc ośmset trzydziestego osmego roku. Prezes Senatu Haller. (M. P.) Sekr. Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. Exp. Sen. Dzień ogłoszenia d. 1 Kwietnia 1838 r.).
B. m., b. r. (Kraków, 1838).
19x12 cm, str. 6.
Tytuł nagłówkowy.
Nad tytułem: Nro 699. D. G. S.
Dotyczy włączenia Bractwa Pięciu Ran Chrystusowych do Archikonfraterni Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie.
Biblioteka Śląska (U 2568)