Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6 (Duchińska Seweryna). Program uroczystego wieczoru urządzonego na cześć obecnej w Krakowie poetki naszej Seweryny z Żochowskich Duchinskiej w niedzielę dnia 22. września 1895 r. w sali "Sokoła" Krakowskiego [...]. [Kraków : wydawca nieznany], 1895 (Kraków : A. Słomski i Sp.).
7 Czaderski Józef. Powinszowanie na rok 1838 Od Woźnego Nieustającej Kommissyi Sejmowo-Obrachunkowej w ślad art. XVI. Konstytucyi z grona izby Reprezentantów wyznaczonej. Obywatelom Wolnego Miasta Krakowa. B. m., b. r. (Kraków, 1838).
9 Czapski Adam. Oznaymienie ze strony Kuratoryi Jeneralney Instytutow Naukowych W. M. Krakowa i J. O. P. P. Audytorom Uniwersytetu, Uczniom Lycealnym i Ich Rodzicom lub Opiekunom, Nauczycielom domowym, i kogo się dotyczeć może, służące na rok szkolny 1830/31. B. m., b. r. (Kraków, 1830).
10 Haller Józef, Darowski, Nowakowski. My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Inc.: Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy..., z datą i podpisem: Działo się na posiedzeniu Naszem w Sali Obrad Senatu w Krakowie dnia osmego Marca tysiąc ośmset trzydziestego osmego roku. Prezes Senatu Haller. (M. P.) Sekr. Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. Exp. Sen. Dzień ogłoszenia d. 1 Kwietnia 1838 r.). B. m., b. r. (Kraków, 1838).
11 Gabriel, Ducillowicz. Cesarsko Królewska Dyrekcya Policyi Miasta Krakowa. (Inc.: Ponieważ okazuje się, iż zachowanie istniejących przepisów meldunkowych..., z datą i podpisem: Kraków dnia 22 kwietnia 1848 roku. Za Dyrektora Policyi. Gabriel. Sekretarz Ducillowicz). B. m., b. r. (Kraków, 1848).
12 Kochanowski Michał Ambroży Józef Korwin. Obwieszczenie. (Inc.: Magistrat Miasta Stołecznego Krakowa chcąc przekonać się o aktualnym stanie długów..., z datą i podpisem: Dan w Krakowie dnia 22go Lipca 1809. Kochanowski). B. m., b. r. (Kraków, 1809).
13 (Barbi Alicja). W piątek dnia 7 kwietnia 1893 roku w sali Hotelu Saskiego koncert Alicji Barbi c. i k. nadwornej śpiewaczki, z współudziałem p. J. Lieblinga pianisty. Kraków, druk W. Korneckiego, 1893.
14 (Barbi Alicja). W poniedziałek d. 25 kwietnia 1892 w sali Hotelu Saskiego koncert Alicyi Barbi c. i k. Nadwornej Śpiewaczki, z współudziałem pana F. Bose, pianisty. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1892.
15 Gwiazdomorski Jan. Prospekt "Domu Zdrowia" koncessyonowanego przez c.k. Namiestnictwo, Zakładu leczniczego prywatnego w Krakowie, ul. Karmelicka l. 39. Kraków, Druk. Związkowa, b. r. (1883).
16 (Konstytucja 3 maja). W sobotę dnia 2 maja 1891 roku odbędzie się staraniem Komitetu obywatelskiego w Krakowie w sali Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" uroczysty wieczór w 100-letnią rocznicę Konstytucyi 3-go Maja... [Kraków : s.n., 1891] (Kraków : Druk. "Czasu").
17 Aytoun William Edmondstoune. Poland, Homer, and other poems. London : Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman; and Adam Black, Edinburgh, (Edinburgh : Printed by Ballantyne and Company), 1832.
18 Heurteux Aleksander. Współobywatele! (Inc.: Przez lat dwadzieścia kilka zamieszkując Kraków, pracowałem uczciwie na kawałek chleba..., z datą i podpisem: Kraków dnia 3 Lipca 1875. Aleksander Heurteux). Kraków, Druk. Uniwersytecka, b. r. (1875).
19 Konopka Ksawery. Odezwa. (Inc.: Na pogrzeb ś. p. Mikołaja Zyblikiewicza przybędzie do Krakowa z bliższych i dalszych stron Galicyi a także i z za kordonu bardzo wiele osób..., z datą i podpisem: Kraków dnia 19 Maja 1887 r. Przewodniczący Ksawery Konopka). Kraków, druk. K. Korneckiego, b. r. (1887).
20 Konopka Ksawery. Obywatele! (Inc.: W Poniedziałek d. 23 Maja b. r. złożone zostaną na wieczny spoczynek na cmentarzu krakowskim wszystkim nam drogie zwłoki ś. p. Mikołaja Zyblikiewicza..., z datą i podpisem: Kraków dnia 20 Maja 1887 r. Przewodniczący Ksawery Konopka). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1887).
21 Konopka Ksawery. Odezwa. (Inc.: Imieniem Komitetu zawiązanego celem uorganizowania straży honorowej obywatelskiej podczas pogrzebu ś. p. Mikołaja Zyblikiewicza zawiadamiamy niniejszym Obywateli..., z datą i podpisem: Kraków dnia 21 Maja 1887 r. Ksawery Konopka). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1887).
22 Caroli Teofil Jerzy. Spisek swiatowey Retoryki i Filozofii, na Teologią Chrystusową, sklecony stylem Autora: Odpowiedzi Chrześciańskiego prostaka. B. m. i r. (nie przed 1801).
23 Hoffmann Franciszek (1841-1882). Bóg nie opuści kto się nań spuści : opowiadanie / przez Wł. L. Anczyca. Chicago : drukiem Spółki Nakładowej Wydawnictwa Polskiego, 1893.