Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
17 Aytoun William Edmondstoune. Poland, Homer, and other poems. London : Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman; and Adam Black, Edinburgh, (Edinburgh : Printed by Ballantyne and Company), 1832.
13 (Barbi Alicja). W piątek dnia 7 kwietnia 1893 roku w sali Hotelu Saskiego koncert Alicji Barbi c. i k. nadwornej śpiewaczki, z współudziałem p. J. Lieblinga pianisty. Kraków, druk W. Korneckiego, 1893.
14 (Barbi Alicja). W poniedziałek d. 25 kwietnia 1892 w sali Hotelu Saskiego koncert Alicyi Barbi c. i k. Nadwornej Śpiewaczki, z współudziałem pana F. Bose, pianisty. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1892.
22 Caroli Teofil Jerzy. Spisek swiatowey Retoryki i Filozofii, na Teologią Chrystusową, sklecony stylem Autora: Odpowiedzi Chrześciańskiego prostaka. B. m. i r. (nie przed 1801).
7 Czaderski Józef. Powinszowanie na rok 1838 Od Woźnego Nieustającej Kommissyi Sejmowo-Obrachunkowej w ślad art. XVI. Konstytucyi z grona izby Reprezentantów wyznaczonej. Obywatelom Wolnego Miasta Krakowa. B. m., b. r. (Kraków, 1838).
9 Czapski Adam. Oznaymienie ze strony Kuratoryi Jeneralney Instytutow Naukowych W. M. Krakowa i J. O. P. P. Audytorom Uniwersytetu, Uczniom Lycealnym i Ich Rodzicom lub Opiekunom, Nauczycielom domowym, i kogo się dotyczeć może, służące na rok szkolny 1830/31. B. m., b. r. (Kraków, 1830).
6 (Duchińska Seweryna). Program uroczystego wieczoru urządzonego na cześć obecnej w Krakowie poetki naszej Seweryny z Żochowskich Duchinskiej w niedzielę dnia 22. września 1895 r. w sali "Sokoła" Krakowskiego [...]. [Kraków : wydawca nieznany], 1895 (Kraków : A. Słomski i Sp.).
11 Gabriel, Ducillowicz. Cesarsko Królewska Dyrekcya Policyi Miasta Krakowa. (Inc.: Ponieważ okazuje się, iż zachowanie istniejących przepisów meldunkowych..., z datą i podpisem: Kraków dnia 22 kwietnia 1848 roku. Za Dyrektora Policyi. Gabriel. Sekretarz Ducillowicz). B. m., b. r. (Kraków, 1848).
15 Gwiazdomorski Jan. Prospekt "Domu Zdrowia" koncessyonowanego przez c.k. Namiestnictwo, Zakładu leczniczego prywatnego w Krakowie, ul. Karmelicka l. 39. Kraków, Druk. Związkowa, b. r. (1883).
10 Haller Józef, Darowski, Nowakowski. My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. (Inc.: Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy..., z datą i podpisem: Działo się na posiedzeniu Naszem w Sali Obrad Senatu w Krakowie dnia osmego Marca tysiąc ośmset trzydziestego osmego roku. Prezes Senatu Haller. (M. P.) Sekr. Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. Exp. Sen. Dzień ogłoszenia d. 1 Kwietnia 1838 r.). B. m., b. r. (Kraków, 1838).
18 Heurteux Aleksander. Współobywatele! (Inc.: Przez lat dwadzieścia kilka zamieszkując Kraków, pracowałem uczciwie na kawałek chleba..., z datą i podpisem: Kraków dnia 3 Lipca 1875. Aleksander Heurteux). Kraków, Druk. Uniwersytecka, b. r. (1875).
23 Hoffmann Franciszek (1841-1882). Bóg nie opuści kto się nań spuści : opowiadanie / przez Wł. L. Anczyca. Chicago : drukiem Spółki Nakładowej Wydawnictwa Polskiego, 1893.
25 Jelski Florian Onufry. Głos JX. Floryana Onufrego Jelskiego Podkanclerzego Kapituły Wileńskiey, Kanonika Inflant:, Kaznodziei Szkół Akademii Warszawskiey przez bywszą Prześw. Kommissyą Edukacyi Narodowey approbowanego. Do Polakow. B. m., b. r. (Warszawa?, 1806).
24 (Klonowski Stanisław Wojciech; 1799-1860). Uczniowie Klassy IV. Oddziału A. Wielmożnemu J. Xiędzu Woyciechowi Klonowskiemu Professorowi Historyi i Języka Lacińskiego w Szkołach Xięży Piiarów na znak wdzięczności w Dzien Imienin dnia 23. Kwietnia roku 1824. składaią. B. m., b. r. (Warszawa, Druk. Pijarów?, 1824).
12 Kochanowski Michał Ambroży Józef Korwin. Obwieszczenie. (Inc.: Magistrat Miasta Stołecznego Krakowa chcąc przekonać się o aktualnym stanie długów..., z datą i podpisem: Dan w Krakowie dnia 22go Lipca 1809. Kochanowski). B. m., b. r. (Kraków, 1809).
19 Konopka Ksawery. Odezwa. (Inc.: Na pogrzeb ś. p. Mikołaja Zyblikiewicza przybędzie do Krakowa z bliższych i dalszych stron Galicyi a także i z za kordonu bardzo wiele osób..., z datą i podpisem: Kraków dnia 19 Maja 1887 r. Przewodniczący Ksawery Konopka). Kraków, druk. K. Korneckiego, b. r. (1887).
20 Konopka Ksawery. Obywatele! (Inc.: W Poniedziałek d. 23 Maja b. r. złożone zostaną na wieczny spoczynek na cmentarzu krakowskim wszystkim nam drogie zwłoki ś. p. Mikołaja Zyblikiewicza..., z datą i podpisem: Kraków dnia 20 Maja 1887 r. Przewodniczący Ksawery Konopka). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1887).
21 Konopka Ksawery. Odezwa. (Inc.: Imieniem Komitetu zawiązanego celem uorganizowania straży honorowej obywatelskiej podczas pogrzebu ś. p. Mikołaja Zyblikiewicza zawiadamiamy niniejszym Obywateli..., z datą i podpisem: Kraków dnia 21 Maja 1887 r. Ksawery Konopka). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1887).
16 (Konstytucja 3 maja). W sobotę dnia 2 maja 1891 roku odbędzie się staraniem Komitetu obywatelskiego w Krakowie w sali Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" uroczysty wieczór w 100-letnią rocznicę Konstytucyi 3-go Maja... [Kraków : s.n., 1891] (Kraków : Druk. "Czasu").