Nazwisko i imię:
Widnicki Józef.
Tytuł:
Felicitas è Periculis. Oratio Academica Die D. Josepho Sacra Coram Illustrissimo ac Excellentissimo S.R.I. Comite Capitaneo Regio Regimine, ac Directorie Inclitiq; Ducatus Lignicensis Proceribus in Academica Regia Josephina ab Illustrissimo Domino Domino Comite Josepho Vidnicky Polono ex Palatinatu Russiae publicè habita anno 1737. Lignicii imprimebat Theophilus Ehrenfrid Waetzoldus.
Miejsce i rok wydania:
Legnica, druk. Theophil Ehrenfried Wätzold, (1737).
Opis/komentarz:
folio, k. 5. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Widnicki Józef.
Felicitas è Periculis. Oratio Academica Die D. Josepho Sacra Coram Illustrissimo ac Excellentissimo S.R.I. Comite Capitaneo Regio Regimine, ac Directorie Inclitiq; Ducatus Lignicensis Proceribus in Academica Regia Josephina ab Illustrissimo Domino Domino Comite Josepho Vidnicky Polono ex Palatinatu Russiae publicè habita anno 1737. Lignicii imprimebat Theophilus Ehrenfrid Waetzoldus.
Legnica, druk. Theophil Ehrenfried Wätzold, (1737).
folio, k. 5.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.