Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Declaracya, że po miastach postanowić śię maiące Towarzystwa Pożarowe, ninacz nie zamierzaią iedno żeby Poddanych w ośiadłościach ich ubespieczyć. D. d. z Wrocławia 19. Febr. 1743. Cum Privilegio Regis. u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Declaracya, że po miastach postanowić śię maiące towarzystwa pożarowe…, [1743]. Mendykowa 222. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571346 (C0985,350); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Declaracya, że po miastach postanowić śię maiące Towarzystwa Pożarowe, ninacz nie zamierzaią iedno żeby Poddanych w ośiadłościach ich ubespieczyć. D. d. z Wrocławia 19. Febr. 1743. Cum Privilegio Regis. u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Declaracya, że po miastach postanowić śię maiące towarzystwa pożarowe…, [1743]. Mendykowa 222. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571346 (C0985,350); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21