Nazwisko i imię:
Linemann Albert, Placentinus Johannes.
Tytuł:
Disputatio physico-astronomica de Luna, quam [...] in Academia Regiomontana sub praesidio [...] ventilationi submittit Joannes Placentinus Lesnensis Autor et Respondens [...] ad d. Septembr. [...]. Regiomonti, typis Reusnerianis 1650 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1650.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: R. 203, poz. 4.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: Königsberg, Diss., 1610-70 (32) – http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2006/3:687503B/
Całość:
Linemann Albert, Placentinus Johannes.
Disputatio physico-astronomica de Luna, quam [...] in Academia Regiomontana sub praesidio [...] ventilationi submittit Joannes Placentinus Lesnensis Autor et Respondens [...] ad d. Septembr. [...]. Regiomonti, typis Reusnerianis 1650 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1650.
w 4ce, k. 6.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: R. 203, poz. 4.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: Königsberg, Diss., 1610-70 (32) – http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2006/3:687503B/