Nazwisko i imię:
Stein Gottfried.
Tytuł:
Die Gedult der heiligen Kinder Gottes. Ist in einer einfältigen Predigt nach Anleitung des ordentlichen Evangelii am XXI. Sonntage nach Trinitatis der Christlöblichen Gemeine im Thum unter andern Bluhmen- und Tugend-Predigten [...] vorgestellet [...] beschrieben und hrsg. von [...]. Dantzig, gedr. durch Andr. Gabr. Rheten 1695.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. dziedziców Dawida Fryderyka Rhete (Andrzej Gabriel Rhete), 1695.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 15. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3491.
Całość:
Stein Gottfried.
Die Gedult der heiligen Kinder Gottes. Ist in einer einfältigen Predigt nach Anleitung des ordentlichen Evangelii am XXI. Sonntage nach Trinitatis der Christlöblichen Gemeine im Thum unter andern Bluhmen- und Tugend-Predigten [...] vorgestellet [...] beschrieben und hrsg. von [...]. Dantzig, gedr. durch Andr. Gabr. Rheten 1695.
Gdańsk, druk. dziedziców Dawida Fryderyka Rhete (Andrzej Gabriel Rhete), 1695.
w 4ce, k. 15.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3491.