Nazwisko i imię:
(Doctrina).
Tytuł:
Doctrinae Iesuiticae praecipua capita. Rupellae apud Theophilum Regium [1585-1588].
Miejsce i rok wydania:
La Rochelle, druk. Théophile Le Roi, 1585-1589.
Opis/komentarz:
w 8ce, t. 1 (1589), k. 8, s. 883, t. 2 (1585), k. 12, s. 229, k. 8, s. 862, k. 9, s. 48; t. 3 (1585), s. 1079; t. 4 (1586), k. 12, s. 1115; t. 5 (1586), k. 9, s. 961; t. 6 (1588), k. 7, s. 540, k. 2, s. 238, k. 2. Tom 4 zawiera m. in. Andrzeja Wolana, Defensionis verae [...] sententiae de sacramento corporis et sanguinis Domini [...] libri tres ad Petrum Scargam Iesuitam Vilnensem (s. 737-1115); t. 5, poz. 4: Disputatio de lectinoe veterum scriptorum ecclesiasticorum [...] in Gymnasio Dantiscano authore M. Andrea Frank[enbergero] (s. 251-258); tom 6, cz. 2: Gratiani anti-Jesuitae pars altera. Id est canonum, ex scriptis veterum theologorum [...] collatio. Rozprawa ta jest wymierzona przeciw prof. Akademii Wileńskiej Emanuelowi Vega, De praesentia Christi in Eucharistia (s. 1-238). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1718.
Dodatkowe:
Doctrinae Jesuitarum (Doctrinae Iesuiticae). M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 252.
Całość:
(Doctrina).
Doctrinae Iesuiticae praecipua capita. Rupellae apud Theophilum Regium [1585-1588].
La Rochelle, druk. Théophile Le Roi, 1585-1589.
w 8ce, t. 1 (1589), k. 8, s. 883, t. 2 (1585), k. 12, s. 229, k. 8, s. 862, k. 9, s. 48; t. 3 (1585), s. 1079; t. 4 (1586), k. 12, s. 1115; t. 5 (1586), k. 9, s. 961; t. 6 (1588), k. 7, s. 540, k. 2, s. 238, k. 2.

Tom 4 zawiera m. in. Andrzeja Wolana, Defensionis verae [...] sententiae de sacramento corporis et sanguinis Domini [...] libri tres ad Petrum Scargam Iesuitam Vilnensem (s. 737-1115); t. 5, poz. 4: Disputatio de lectinoe veterum scriptorum ecclesiasticorum [...] in Gymnasio Dantiscano authore M. Andrea Frank[enbergero] (s. 251-258); tom 6, cz. 2: Gratiani anti-Jesuitae pars altera. Id est canonum, ex scriptis veterum theologorum [...] collatio. Rozprawa ta jest wymierzona przeciw prof. Akademii Wileńskiej Emanuelowi Vega, De praesentia Christi in Eucharistia (s. 1-238).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1718.
Doctrinae Jesuitarum (Doctrinae Iesuiticae).
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 252.