Nazwisko i imię:
Cnoglerus Quirinus.
Tytuł:
Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.)
Lokalizacja:
Moskwa, Rosyjska Bibl. Państwowa
Całość:
Cnoglerus Quirinus.
Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603.
Wilno, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603.
w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty).
Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.)
Moskwa, Rosyjska Bibl. Państwowa