Nazwisko i imię:
Komisja Rzeczypospolitej.
Tytuł:
Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1768).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. W sprawie przemytu towarów kupców żydowskich przez kupców chrześcijan. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie Kupcom handel zagraniczny prowadzącym do wiadoności podaie. [...] [Expl.:] Ten zaś Uniwersał aby niezawodney każdego doszedł wiadomości, po Miastach, Parafiach i innych mieyscach zwyczaynych publikować, i do Akt Mieyskich iako do samych ściągający się Kupców, tudzież Grodow dla powszechnieyszego uwiadomienia sposobem Oblaty podać, a o podaniu wzięte Attestata Kommissyi swoiey odesłać, Officyalistom Skarbu Koronnego zleca. Działo się w Warszawie na Sessyi dnia 20. Miesiąca Lipca 1768. Roku. Ignacy Twardowski [...] Prezyduiący. [...] Fryderyk Muszyński [...] Kommissarz. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224417 III.
Całość:
Komisja Rzeczypospolitej.
Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego.
B. m., b. r. (1768).
folio, k. 1.

W sprawie przemytu towarów kupców żydowskich przez kupców chrześcijan.
Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie Kupcom handel zagraniczny prowadzącym do wiadoności podaie. [...] [Expl.:] Ten zaś Uniwersał aby niezawodney każdego doszedł wiadomości, po Miastach, Parafiach i innych mieyscach zwyczaynych publikować, i do Akt Mieyskich iako do samych ściągający się Kupców, tudzież Grodow dla powszechnieyszego uwiadomienia sposobem Oblaty podać, a o podaniu wzięte Attestata Kommissyi swoiey odesłać, Officyalistom Skarbu Koronnego zleca. Działo się w Warszawie na Sessyi dnia 20. Miesiąca Lipca 1768. Roku. Ignacy Twardowski [...] Prezyduiący. [...] Fryderyk Muszyński [...] Kommissarz.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224417 III.