Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zaleca ostrożność w jeżdżeniu po ulicach. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Zapobiegając smutnym przypadkom [...] [Expl.:l Dla powszechney zaś wiadomości do Druku podany i na Bramach po rogach Ulic i w mieyscach publicznych rozlepiony i przy Trąbie ogłoszony bydź powinien. Dan na Sessyi Kommissyi Dnia 28 Maja 1794 Roku P. Berniard Kom. Pr. mpp. Zalecenie ostróżności w ieżdżeniu po Ulicach. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224407 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

Zaleca ostrożność w jeżdżeniu po ulicach.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Zapobiegając smutnym przypadkom [...] [Expl.:l Dla powszechney zaś wiadomości do Druku podany i na Bramach po rogach Ulic i w mieyscach publicznych rozlepiony i przy Trąbie ogłoszony bydź powinien. Dan na Sessyi Kommissyi Dnia 28 Maja 1794 Roku P. Berniard Kom. Pr. mpp. Zalecenie ostróżności w ieżdżeniu po Ulicach.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224407 III.