Nazwisko i imię:
Wigand Jan (Wigand Johann).
Tytuł:
Corpusculum doctrinae sanctae pro Ecclesijs et Scholis in Episcopatu Pomezaniensi. Per D. Johannem Wigandum Episcopum Pomezaniensem. Regiomonti in Offic. Georgij Osterbergeri 1602.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1602.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 2, s. 37. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.131.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1071 (Regiomonti Borussiae: [Drucker:] Georg Osterberger, 1576).
Całość:
Wigand Jan (Wigand Johann).
Corpusculum doctrinae sanctae pro Ecclesijs et Scholis in Episcopatu Pomezaniensi. Per D. Johannem Wigandum Episcopum Pomezaniensem. Regiomonti in Offic. Georgij Osterbergeri 1602.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1602.
w 8ce, k. 2, s. 37.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.131.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1071 (Regiomonti Borussiae: [Drucker:] Georg Osterberger, 1576).