Nazwisko i imię:
Wegner Henning.
Tytuł:
Cum bono Deo. De bonorum collatione. Disputatio juridica. Quam sub praesidio [...] publice discutiendam proponit Petrus Weger, Regiom. Boruss. [...] ad diem 17. Regiomonti, Excusa per Joh. Fabricium 1622.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1622.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Defekt: br. końca. [diem 17:] przekreśl. i nap. ręcznie 23 Junii. Dedyk. Burmistrzom i Radzie miasta Torunia. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1010.
Całość:
Wegner Henning.
Cum bono Deo. De bonorum collatione. Disputatio juridica. Quam sub praesidio [...] publice discutiendam proponit Petrus Weger, Regiom. Boruss. [...] ad diem 17. Regiomonti, Excusa per Joh. Fabricium 1622.
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1622.
w 4ce, k. 8.

Defekt: br. końca. [diem 17:] przekreśl. i nap. ręcznie 23 Junii.
Dedyk. Burmistrzom i Radzie miasta Torunia.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1010.