Nazwisko i imię:
Schilius Johann (Schilius Johannes).
Tytuł:
Geistliche Pfingst-Weyen zu seliger Zierd und Frewd Christlicher Hertzen. Am Fest der sichtbahren Sendung des Heiligen Geistes. Aus dem Evangelio des H. Pfingstages Johann, am 14. Cap: Der Gemeine Christi in Elbing in zwoen Predigten, auffgestellet, Durch [...]. Dantzigk, durch Georg Rheten 1631.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 75. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.744.
Całość:
Schilius Johann (Schilius Johannes).
Geistliche Pfingst-Weyen zu seliger Zierd und Frewd Christlicher Hertzen. Am Fest der sichtbahren Sendung des Heiligen Geistes. Aus dem Evangelio des H. Pfingstages Johann, am 14. Cap: Der Gemeine Christi in Elbing in zwoen Predigten, auffgestellet, Durch [...]. Dantzigk, durch Georg Rheten 1631.
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
w 4ce, k. 4, s. 75.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.744.