Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Tytuł:
Disputationum politicarum [...] Quae in Athenaeo Gedanensi praeside [...] [Cz. 1-7, 12, 14]. David-Frider. Rhetius (1675-1679).
Miejsce i rok wydania:
(Gdańsk), druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1675-1679).
Opis/komentarz:
w 4ce, (Cz. 1) k. 2, (Cz. 2) k. 2, (Cz. 3) k. 2, (Cz. 4) k. 2, (Cz. 5) k. 2, (Cz. 6) k. 2, (Cz. 7) k. 2, (Cz. 12) k. 2, (Cz. 14) k. 2. 1. De civitate [...] respondents Constantino Ferbero, Dantiscano habebitur d. XI Decembris MDCLXXV [...] (1675) [rz.], k. 2. 2. De republica, itemq[ue] de majestate [...] Respondente Ernesto Gottfried Heyseo, Gedanensi, habebitur d. [15] Aprilis MDCLXXVI [...] (1676) [rz.], k. 2. 3. De majestate [...] respondente Gerhardo Ernesto Coelmer Pruteno, habebitur d. XV Julii MDCLXXVI. 1676 [rz.], k. 2. 4. De juribus majestatis [...] respondente Ernesto Blumberg Gedanensi, habebitur d. III. Febr. MDCLXXVII. (1677) [rz.], k. 2. 5. [Błędnie: Quarta. 4] De majestate ejusq. Juribus [...] Respondente Arnoldo Bauer, Gedanensi, habebitur d. XIV Octobr. MDCLXXVI. (1676) [rz.], k. 2. 6. De juribus et causis majestatis [...] Respondente, Laurentio Carmohnio, Rostochiensi, habebitur d. XXIIX. Julii MDCLXXVII. [...] (1677) [rz.], k. 2. [Dedyk. dyser.:] Wilhelmo [...] cohortis praetoriae, apud Sereniss. Poloniar. Regem Equitum, nec non magno Stabuli, in Ducatu Livoniae [...]. 7. De electione, occupatione et successione [...] Respondente Godoferdo Schroedero Gedanensi, habebitur d. XXIIX Septembr. MDCXXVII. (1677) [rz.], k. 2. 12. De reipublicae quasispeciebus [...] Respondente Joh. Gerhardo Bartsch Gedanensi, habebitur d. I. Februarii MDCLXXVIII. (1678) [rz.], k. 2. [Dedyk. dyser.:] Constantino Fevbero. 14. De poenis [...] Respondente Petro Bergman Gedanensi, habebitur d [XV] Martii MDCLXXIX 1679 [rz.], k. 2 [defekt: brak końca]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 7.II.1206-1214.
Całość:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Disputationum politicarum [...] Quae in Athenaeo Gedanensi praeside [...] [Cz. 1-7, 12, 14]. David-Frider. Rhetius (1675-1679).
(Gdańsk), druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1675-1679).
w 4ce, (Cz. 1) k. 2, (Cz. 2) k. 2, (Cz. 3) k. 2, (Cz. 4) k. 2, (Cz. 5) k. 2, (Cz. 6) k. 2, (Cz. 7) k. 2, (Cz. 12) k. 2, (Cz. 14) k. 2.

1. De civitate [...] respondents Constantino Ferbero, Dantiscano habebitur d. XI Decembris MDCLXXV [...] (1675) [rz.], k. 2.
2. De republica, itemq[ue] de majestate [...] Respondente Ernesto Gottfried Heyseo, Gedanensi, habebitur d. [15] Aprilis MDCLXXVI [...] (1676) [rz.], k. 2.
3. De majestate [...] respondente Gerhardo Ernesto Coelmer Pruteno, habebitur d. XV Julii MDCLXXVI. 1676 [rz.], k. 2.
4. De juribus majestatis [...] respondente Ernesto Blumberg Gedanensi, habebitur d. III. Febr. MDCLXXVII. (1677) [rz.], k. 2.
5. [Błędnie: Quarta. 4] De majestate ejusq. Juribus [...] Respondente Arnoldo Bauer, Gedanensi, habebitur d. XIV Octobr. MDCLXXVI. (1676) [rz.], k. 2.
6. De juribus et causis majestatis [...] Respondente, Laurentio Carmohnio, Rostochiensi, habebitur d. XXIIX. Julii MDCLXXVII. [...] (1677) [rz.], k. 2. [Dedyk. dyser.:] Wilhelmo [...] cohortis praetoriae, apud Sereniss. Poloniar. Regem Equitum, nec non magno Stabuli, in Ducatu Livoniae [...].
7. De electione, occupatione et successione [...] Respondente Godoferdo Schroedero Gedanensi, habebitur d. XXIIX Septembr. MDCXXVII. (1677) [rz.], k. 2.
12. De reipublicae quasispeciebus [...] Respondente Joh. Gerhardo Bartsch Gedanensi, habebitur d. I. Februarii MDCLXXVIII. (1678) [rz.], k. 2. [Dedyk. dyser.:] Constantino Fevbero.
14. De poenis [...] Respondente Petro Bergman Gedanensi, habebitur d [XV] Martii MDCLXXIX 1679 [rz.], k. 2 [defekt: brak końca].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 7.II.1206-1214.