Nazwisko i imię:
Rosteuscher Johann Christoph (Rosteuscher Joannes Christophorus).
Tytuł:
De syncretismo philosophico [...] disputabit solenniter Johannes Vogetius Gedanensis [...] d. XXIII Octob. a [...] MDCXCII. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1692 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1692.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 27, k. 1. [Dedyk. dysp.:] Christiano Schroedero, Danieli Schlieffio, Andreae Borgmanno i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1183.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, De syncretismo philosophico […], Gedani: typis Davidis Friderici Rhetii, [ca 23 X 1692]. Tyt. poprz.: Q.D.F.S.G. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.2019 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Rosteuscher Johann Christoph (Rosteuscher Joannes Christophorus).
De syncretismo philosophico [...] disputabit solenniter Johannes Vogetius Gedanensis [...] d. XXIII Octob. a [...] MDCXCII. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1692 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1692.
w 4ce, k. 1, s. 27, k. 1.

[Dedyk. dysp.:] Christiano Schroedero, Danieli Schlieffio, Andreae Borgmanno i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1183.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Johann Christoph Rosteuscher, De syncretismo philosophico […], Gedani: typis Davidis Friderici Rhetii, [ca 23 X 1692]. Tyt. poprz.: Q.D.F.S.G. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.2019 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21