Nazwisko i imię:
Nizolius Matthias.
Tytuł:
Disputatio nona Institutionum Imperialium. De curatoribus et satisdationo tutorum vel curatorum: Quam [...] sub Praesidio Matthiae Nizolii Gymnasii Rectoris; Pro ingenij viribus propugnabit Joachimus Flesso Witstochiensis Marchiacus: Mense Maio [...]. Thorunij Borussorum, excudebat Andr. Cotenius. 1607 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1607.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Dedyk. Dysputanta] [...] Senatorib. Thorun. Fabiano Tenck, Simeoni Esken, Matthiae Sellino, Johanni Zimmermanno. [Ozdobnik pod tyt. i na końcu tekstu]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.738.
Całość:
Nizolius Matthias.
Disputatio nona Institutionum Imperialium. De curatoribus et satisdationo tutorum vel curatorum: Quam [...] sub Praesidio Matthiae Nizolii Gymnasii Rectoris; Pro ingenij viribus propugnabit Joachimus Flesso Witstochiensis Marchiacus: Mense Maio [...]. Thorunij Borussorum, excudebat Andr. Cotenius. 1607 [rz.].
Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1607.
w 4ce, k. 4.

[Dedyk. Dysputanta] [...] Senatorib. Thorun. Fabiano Tenck, Simeoni Esken, Matthiae Sellino, Johanni Zimmermanno. [Ozdobnik pod tyt. i na końcu tekstu].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.738.