Nazwisko i imię:
Neufeld Georgius.
Tytuł:
Disputatio politica de electionis subjecto sive Principe eligendo, ad D. Georg. Schöborneri Politic. Lib. II. c. 4.5.6.7 et 8. accommodata. Quam In Athen. Dantisc. Audith Philosp. A.C. 1665. d. Mart. [...] praeside [...] subjicit Christ. Heinr. Wagenerus Colb. Pomer. Dantisci, Imprim. David-Frider. Rhetius 1665.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1665.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1606.
Całość:
Neufeld Georgius.
Disputatio politica de electionis subjecto sive Principe eligendo, ad D. Georg. Schöborneri Politic. Lib. II. c. 4.5.6.7 et 8. accommodata. Quam In Athen. Dantisc. Audith Philosp. A.C. 1665. d. Mart. [...] praeside [...] subjicit Christ. Heinr. Wagenerus Colb. Pomer. Dantisci, Imprim. David-Frider. Rhetius 1665.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1665.
w 4ce, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1606.