Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Tytuł:
Dissertatio prima. De Dicto apostolico in Epist, ad Coloss, cap.2 v.9. Calvinianis et Photinianis potissimum opposita [...] ad publicam sententiarum collationem die 8 Novembr [...] proposita a praeside [...] respondente Laurentio Andreae Regiom. Boruss. Regiomonti, Excusa per Joh. Fabricium 1619.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1619.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3916.
Całość:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Dissertatio prima. De Dicto apostolico in Epist, ad Coloss, cap.2 v.9. Calvinianis et Photinianis potissimum opposita [...] ad publicam sententiarum collationem die 8 Novembr [...] proposita a praeside [...] respondente Laurentio Andreae Regiom. Boruss. Regiomonti, Excusa per Joh. Fabricium 1619.
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1619.
w 4ce, k. 18.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3916.