Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn, Behm Michael.
Tytuł:
Disquisitio theologica fidem infantium contra modernos haereticos defendens, Quam sub praesidio [...] publico examini ad diem Augusti subjicit Michael Behm. Regimonti, Typ. Laurentij Segebadij 1635 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. [Tyt. nagł.:] [...] [hebr.] Disquisitio Theologica Fidem Infantium contra modernos […]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3698.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Coll.diss.A.201,60 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/14:028640G [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: (39 in) Bd 8603-146,26/44 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=71714
Całość:
Mislenta Celestyn, Behm Michael.
Disquisitio theologica fidem infantium contra modernos haereticos defendens, Quam sub praesidio [...] publico examini ad diem Augusti subjicit Michael Behm. Regimonti, Typ. Laurentij Segebadij 1635 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
w 4ce, k. 18.

[Tyt. nagł.:] [...] [hebr.] Disquisitio Theologica Fidem Infantium contra modernos […].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3698.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Coll.diss.A.201,60 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/14:028640G
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: (39 in) Bd 8603-146,26/44 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=71714