Nazwisko i imię:
Linemann Albert, Henning Hornung.
Tytuł:
Disputatio theorematica inquirens in Iridis seu Arcus coelestis naturam. Quam ordinariam publicae ventilationi subjicit [...] respondente Henningo Hornung Quedlinburgensi Saxone Ad diem 17. Julij [...]. Regiomonti Typis Laur. Segebadi 1637 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1323.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: Königsberg, Diss., 1610-70 (5) – http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2006/3:687377S/
Całość:
Linemann Albert, Henning Hornung.
Disputatio theorematica inquirens in Iridis seu Arcus coelestis naturam. Quam ordinariam publicae ventilationi subjicit [...] respondente Henningo Hornung Quedlinburgensi Saxone Ad diem 17. Julij [...]. Regiomonti Typis Laur. Segebadi 1637 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
w 4ce, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1323.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: Königsberg, Diss., 1610-70 (5) – http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2006/3:687377S/