Nazwisko i imię:
Lagus Daniel, Garbrecht Peter.
Tytuł:
Dissertatio theologica exhibens examen trium Confessionum recentiorum, a theologis Reformatis adornatorum, ut Marchiacae, anno 1614 in lucern editae, Lipsiensis anno 1631 in literas relatae, et Thoruniensis, anno 1645 subsecutae, simulque libri Vom Vergleich und Unterscheid der Evangelischen, autore D. Johanne Bergio [...] quam [...] in Academia Gryphica [...] quatuor vicibus publice ventilandam proponit [...] Daniel Lagus S. theol. D. et Prof. regius respondente Petro Garbrechten, Cammin. Pomer[ano]. Dantisci, typis et sumptibus Davidis-Friderici Rhetii.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, b. r. (ok. 1650).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. (260). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.812.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1875. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Dissertatio theologica exhibens […], Dantisci: typis et sumptibus Davidis Friderici Rhetii, [1645]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.7327 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten des Titels: Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel. Signatur: 177.21 Theol. (1) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:325402D_001,800,600
Całość:
Lagus Daniel, Garbrecht Peter.
Dissertatio theologica exhibens examen trium Confessionum recentiorum, a theologis Reformatis adornatorum, ut Marchiacae, anno 1614 in lucern editae, Lipsiensis anno 1631 in literas relatae, et Thoruniensis, anno 1645 subsecutae, simulque libri Vom Vergleich und Unterscheid der Evangelischen, autore D. Johanne Bergio [...] quam [...] in Academia Gryphica [...] quatuor vicibus publice ventilandam proponit [...] Daniel Lagus S. theol. D. et Prof. regius respondente Petro Garbrechten, Cammin. Pomer[ano]. Dantisci, typis et sumptibus Davidis-Friderici Rhetii.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, b. r. (ok. 1650).
w 4ce, k. 4, s. (260).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.812.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1875.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Dissertatio theologica exhibens […], Dantisci: typis et sumptibus Davidis Friderici Rhetii, [1645]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.7327 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel. Signatur: 177.21 Theol. (1) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:325402D_001,800,600