Nazwisko i imię:
König Ernest.
Tytuł:
Disquisitio ethica, super justitia particulari, viri perillustris Samuelis L. B. de Pufendorf, libris duobus, De off. hominis et civis dilucidandis tributa a M. Ernesto König, Gymn. Elbing. Rect. Ubi desinit Ethicus, ibi incipit Jurisconsultus. Accedunt huic disquisitioni, quae cognati sunt argumenti. Elbingae, Typis Samuelis Preus, Anno 1698 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Samuel Preuss, 1698.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 34. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.486 adl.
Dodatkowe:
[Google Books:] Ernestus König, Samuel Pufendorf, Disquisitio ethica, super justitia particulari […], 1698. Oxford University Libraries. Bodleian Library, sygn.: Lib.Polon. B 64; tekst edycji dostępny (2008) w Internecie – http://books.google.pl/books?id=DhsVAAAAQAAJ&dq=Disquisitio+ethica,+super+justitia+particulari
Całość:
König Ernest.
Disquisitio ethica, super justitia particulari, viri perillustris Samuelis L. B. de Pufendorf, libris duobus, De off. hominis et civis dilucidandis tributa a M. Ernesto König, Gymn. Elbing. Rect. Ubi desinit Ethicus, ibi incipit Jurisconsultus. Accedunt huic disquisitioni, quae cognati sunt argumenti. Elbingae, Typis Samuelis Preus, Anno 1698 [rz.].
Elbląg, druk. Samuel Preuss, 1698.
w 4ce, k. 34.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.486 adl.
[Google Books:] Ernestus König, Samuel Pufendorf, Disquisitio ethica, super justitia particulari […], 1698. Oxford University Libraries. Bodleian Library, sygn.: Lib.Polon. B 64; tekst edycji dostępny (2008) w Internecie – http://books.google.pl/books?id=DhsVAAAAQAAJ&dq=Disquisitio+ethica,+super+justitia+particulari