Nazwisko i imię:
Kiesewetter Rudoph Günther.
Tytuł:
Glukypikron [gr.] Dulce amarum das ist Bitter-Süss aller gläubigen Kinder Gottes aus den trostreichen Worten Jesu Christi [...] Johannis cap. XVI. vers. 20 u. 22 bey dem [...] Leich Conduct des [...] Abraham von Behema S. K. Maytt. in Polen u. Schweden Cammer Herrn [...] den 28. Julii im J. 1660 in der Marien Kirchen bey volckreicher versamlunge fürgestellet und erkläret durch [...]. [Gdańsk] Druckts Philip Christian Rhete [1660].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk), druk. Filip Chrystian Rhete, (1660).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, k. 37. Tytuł i dedykacja (k. 2), kazanie w formie rękopisu. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6078.
Całość:
Kiesewetter Rudoph Günther.
Glukypikron [gr.] Dulce amarum das ist Bitter-Süss aller gläubigen Kinder Gottes aus den trostreichen Worten Jesu Christi [...] Johannis cap. XVI. vers. 20 u. 22 bey dem [...] Leich Conduct des [...] Abraham von Behema S. K. Maytt. in Polen u. Schweden Cammer Herrn [...] den 28. Julii im J. 1660 in der Marien Kirchen bey volckreicher versamlunge fürgestellet und erkläret durch [...]. [Gdańsk] Druckts Philip Christian Rhete [1660].
B. m. (Gdańsk), druk. Filip Chrystian Rhete, (1660).
w 4ce, k. 2, k. 37.

Tytuł i dedykacja (k. 2), kazanie w formie rękopisu.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6078.