Nazwisko i imię:
Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus).
Tytuł:
Cursus philosophici disputatio XXIV De virtutibus moralibus, quae referuntur ad nos ipsos. Instituenda [...] in Gymnasio Dantiscano ad diem 6. Maij. Praeside [...] respondente Adamo Rassio Polono. Dantisci. In Off. Typ. Martini Rhodi, 1606 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Marcin Rhode, 1606.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 21. [Dedyk.:] Adamo Talvoiss, capitaneo Duneburgensi, Nicoiao Zienoviczio, Martino Bronievio, Joanni Turnovio, Francisco Rassio, parenti suo, nec non Vilnensis senioribus Dn. Cornelio Weinholdo et Joanni Meiero, medico. Por. Estr. XIX 217: Disp. Philos. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.345 adl.
Całość:
Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus).
Cursus philosophici disputatio XXIV De virtutibus moralibus, quae referuntur ad nos ipsos. Instituenda [...] in Gymnasio Dantiscano ad diem 6. Maij. Praeside [...] respondente Adamo Rassio Polono. Dantisci. In Off. Typ. Martini Rhodi, 1606 [rz.].
Gdańsk, druk. Marcin Rhode, 1606.
w 4ce, k. 21.

[Dedyk.:] Adamo Talvoiss, capitaneo Duneburgensi, Nicoiao Zienoviczio, Martino Bronievio, Joanni Turnovio, Francisco Rassio, parenti suo, nec non Vilnensis senioribus Dn. Cornelio Weinholdo et Joanni Meiero, medico.
Por. Estr. XIX 217: Disp. Philos.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.345 adl.