Nazwisko i imię:
Hoynovius Michael.
Tytuł:
Das gehemmte Todes-Recht bey dem frommen Gottes-Knecht; hat bey der [...] Beerdigung des […] Alberti Pomian Pesarovii [...] welcher im Jahr Christi 1594 [...] gebohren [...] durch einen seeligen Tod Anno 1696, den 2. Junii im 103-ten Jahr seines Alters ausgespannet [...]. Königsberg, bey den Reusner. Erben [1698].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Fryderyka Reussnera, (1698).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.7.III.285.
Całość:
Hoynovius Michael.
Das gehemmte Todes-Recht bey dem frommen Gottes-Knecht; hat bey der [...] Beerdigung des […] Alberti Pomian Pesarovii [...] welcher im Jahr Christi 1594 [...] gebohren [...] durch einen seeligen Tod Anno 1696, den 2. Junii im 103-ten Jahr seines Alters ausgespannet [...]. Königsberg, bey den Reusner. Erben [1698].
Królewiec, druk. dziedziców Fryderyka Reussnera, (1698).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.7.III.285.