Nazwisko i imię:
Herrmann Zacharias (Hermann Zacharias).
Tytuł:
Die in der Angst und ausser der Angst fürgestellete Ehe-Liebste, nemblich die weyland [...] Frau Martha Pfefferin, gebohrne Mendin, des [...] Heinrich Pfeffers, der Christi. Evang. Gemeinde zu Rawitz in Gross-Pohlen [...] Pastoris Primarii und der Schulen Inspectoris treueste Ehe-Genossin, welche [...] dieses 1690-sten Jahres [...] seelig verschieden [...] In folgender Abdanckungs-Rede gezeiget von M. Zacharias Herrmann, der Luther: Gemeine zu Lissa in Gross-Polen Pastore Prim, und der Schulen Insp[ectore]. Zur Lissa gedr. durch Michael Bucken [1690].
Miejsce i rok wydania:
Leszno, druk. Michał Buck, (1690).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 28. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1780.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Hermann Zacharias, Die in der Angst und ausser der Angst […], Zur Lissa: gedruckt durch Michael Bucken, [post 23 V 1690]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.11507 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Herrmann Zacharias (Hermann Zacharias).
Die in der Angst und ausser der Angst fürgestellete Ehe-Liebste, nemblich die weyland [...] Frau Martha Pfefferin, gebohrne Mendin, des [...] Heinrich Pfeffers, der Christi. Evang. Gemeinde zu Rawitz in Gross-Pohlen [...] Pastoris Primarii und der Schulen Inspectoris treueste Ehe-Genossin, welche [...] dieses 1690-sten Jahres [...] seelig verschieden [...] In folgender Abdanckungs-Rede gezeiget von M. Zacharias Herrmann, der Luther: Gemeine zu Lissa in Gross-Polen Pastore Prim, und der Schulen Insp[ectore]. Zur Lissa gedr. durch Michael Bucken [1690].
Leszno, druk. Michał Buck, (1690).
w 4ce, s. 28.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1780.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Hermann Zacharias, Die in der Angst und ausser der Angst […], Zur Lissa: gedruckt durch Michael Bucken, [post 23 V 1690]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.11507 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21