Nazwisko i imię:
Echo trzech charitów.
Tytuł:
Echo trzech charitow wdzięcznie między sobą rozmawiaiących na akt weselny J.M.P. Grzegorza Brauna y I. Mcey. Paniey Anny Hanowey Braterskim affektem rozgłoszone w Ełbiągu Roku Pańskiego 1653. Miesiąca Marca, dnia 4.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, 1653.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Prologus, Aglaia, Thalia Euphrosynne, epilogus, po tym 2 wiersze łac. nap. Henryk Rhod[e] i Christianus Picäus. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1939.
Całość:
Echo trzech charitów.
Echo trzech charitow wdzięcznie między sobą rozmawiaiących na akt weselny J.M.P. Grzegorza Brauna y I. Mcey. Paniey Anny Hanowey Braterskim affektem rozgłoszone w Ełbiągu Roku Pańskiego 1653. Miesiąca Marca, dnia 4.
Elbląg, 1653.
w 4ce, k. 4.

Prologus, Aglaia, Thalia Euphrosynne, epilogus, po tym 2 wiersze łac. nap. Henryk Rhod[e] i Christianus Picäus.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1939.