Nazwisko i imię:
(Traveln Samuel).
Tytuł:
Denen vornehm-geachten lieben treuen Eheleuten Herrn Samuel Traveln Englischer-Nation vornehmen Kauffman Breutigam und dessen Tugendreichen [...] Braut Justinen Painin, Heyl und Ewiges Glück. [Elbląg] Gedr. durch Wendel Bodenhausen 1641.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1641.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pisali: Faulhaber auss Francken, A.S.W.G. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1919.
Całość:
(Traveln Samuel).
Denen vornehm-geachten lieben treuen Eheleuten Herrn Samuel Traveln Englischer-Nation vornehmen Kauffman Breutigam und dessen Tugendreichen [...] Braut Justinen Painin, Heyl und Ewiges Glück. [Elbląg] Gedr. durch Wendel Bodenhausen 1641.
B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1641.
w 4ce, k. 2.

Pisali: Faulhaber auss Francken, A.S.W.G.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1919.