Nazwisko i imię:
Maria Cunitz (Cunitia Maria von Löwen).
Tytuł:
Urania propitia sive Tabulae Astronomicae mire faciles, vim hypothesium physicarum a Kepplero proditarum complexae; facillimo calculandi compendio, sine ulla Logarithmorum mentione, phaenomenis satisfacientes. Quarum usum pro tempore praesente, exacto, et futuro, (accedente insuper facillima Superiorum Saturni et Jovis ad exactiorem, et coelo satis consonam rationem, reductione) duplici idiomate, Latino et vernaculo succincte praescriptum cum Artis Cultoribus communicat Maria Cunitia. Das ist: Newe und Langgewünschete, leichte Astronomische Tabelln, durch derer vermittelung auff eine sonders behende Arth, aller Planeten Bewegung, nach der länge, breite und andern Zufällen, auff alle vergangene, gegenwertige, und künfftige Zeits Puncten fürgestellet wird. Den Kunstliebenden Deutscher Nation zu gut, herfürgegeben. Sub singularibus Privilegiis perpetius, sumptibus Autoris, Bicini Silesiorum. Olsnae Silesiorum Excudebat Johann Seyffertus, Anno 1650 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Oleśnica, druk. Johann Seyffert, 1650.
Opis/komentarz:
folio, k. 12, s. 264, 1 nlb., s. 286, k. 1. Tytuł niemiecki oddzielony niżej dwoma liniami, tabularum. Tekst łac., od s. 147-264 niem. Wzm. o Kop. s. 77, o zamiłowaniach Kunickiej m. in. i do j.pol. mówią wiersze wstępne. Jöcher (I, szp. 2251) podaje, że autorka pracowała nad tym dziełem również w Polsce, dokąd schroniła się z mężem przed zawier. woj. na Śląsku. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.895.
Dodatkowe:
[FBC:] Tekst edycji Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia w Internecie. Sygn. egz.: 363158 – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/9568 [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Urania propitia […]. Olsnae Silesiorum Excudebat Johann Seyffertus, Anno 1650. K. przedtyt. ze skróconym tyt.: Mariae Cunitiae Urania propitia. Zaw. 3 tabl. Z odrębną paginacją tabele pt.: Tabularum prochirarum pars prima [-tertia]. Zaw. też wiersze na cześć autorki oraz przedmowę męża Eliasa von Loewen. Część dotycząca korzystania z tabel w jęz. łac. i niem. Cat. gen. BN XXXIV 736; BLC German [17th] C 1453; Śląski Korbut s. 97. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 363158; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk Ta 1941 4°; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Math 2° 51/1 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/39:125019N_001,800,600 [KVK:] Volltext 2008 digitalisiert von HAB Wolfenbüttel. Signatur: A: 13.2 Astron. 2° – http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/13-2-astron-2f
Całość:
Maria Cunitz (Cunitia Maria von Löwen).
Urania propitia sive Tabulae Astronomicae mire faciles, vim hypothesium physicarum a Kepplero proditarum complexae; facillimo calculandi compendio, sine ulla Logarithmorum mentione, phaenomenis satisfacientes. Quarum usum pro tempore praesente, exacto, et futuro, (accedente insuper facillima Superiorum Saturni et Jovis ad exactiorem, et coelo satis consonam rationem, reductione) duplici idiomate, Latino et vernaculo succincte praescriptum cum Artis Cultoribus communicat Maria Cunitia. Das ist: Newe und Langgewünschete, leichte Astronomische Tabelln, durch derer vermittelung auff eine sonders behende Arth, aller Planeten Bewegung, nach der länge, breite und andern Zufällen, auff alle vergangene, gegenwertige, und künfftige Zeits Puncten fürgestellet wird. Den Kunstliebenden Deutscher Nation zu gut, herfürgegeben. Sub singularibus Privilegiis perpetius, sumptibus Autoris, Bicini Silesiorum. Olsnae Silesiorum Excudebat Johann Seyffertus, Anno 1650 [rz.].
Oleśnica, druk. Johann Seyffert, 1650.
folio, k. 12, s. 264, 1 nlb., s. 286, k. 1.

Tytuł niemiecki oddzielony niżej dwoma liniami, tabularum. Tekst łac., od s. 147-264 niem. Wzm. o Kop. s. 77, o zamiłowaniach Kunickiej m. in. i do j.pol. mówią wiersze wstępne.
Jöcher (I, szp. 2251) podaje, że autorka pracowała nad tym dziełem również w Polsce, dokąd schroniła się z mężem przed zawier. woj. na Śląsku.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.895.
[FBC:] Tekst edycji Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia w Internecie. Sygn. egz.: 363158 – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/9568
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Urania propitia […]. Olsnae Silesiorum Excudebat Johann Seyffertus, Anno 1650. K. przedtyt. ze skróconym tyt.: Mariae Cunitiae Urania propitia. Zaw. 3 tabl. Z odrębną paginacją tabele pt.: Tabularum prochirarum pars prima [-tertia]. Zaw. też wiersze na cześć autorki oraz przedmowę męża Eliasa von Loewen. Część dotycząca korzystania z tabel w jęz. łac. i niem. Cat. gen. BN XXXIV 736; BLC German [17th] C 1453; Śląski Korbut s. 97. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 363158; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk Ta 1941 4°; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Math 2° 51/1 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/39:125019N_001,800,600
[KVK:] Volltext 2008 digitalisiert von HAB Wolfenbüttel. Signatur: A: 13.2 Astron. 2° – http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/13-2-astron-2f