Nazwisko i imię:
Catalogus
Tytuł:
Catalogus aller Galenischer und chymischer Artzeneyen, die bey Godthardt Strobandt medicamentario in Elbing [...] zu finden seyn. [Elbląg, A. Corell] 1663 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st.), 1663.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1 (tyt.), s. 128, k. 3 (index). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5241.
Całość:
Catalogus
Catalogus aller Galenischer und chymischer Artzeneyen, die bey Godthardt Strobandt medicamentario in Elbing [...] zu finden seyn. [Elbląg, A. Corell] 1663 [rz.].
B. m. (Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st.), 1663.
w 4ce, k. 1 (tyt.), s. 128, k. 3 (index).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5241.