Nazwisko i imię:
Bönning Jacobus Philippus.
Tytuł:
Divina Zoopoiia [gr.], die Göttliche Lebendigmachung, nach der unfehlbahren Versicherung, der glücklichen Erlangung, der nützlichen Geniessung mit klaren Sprüchen [...] Exempeln [...] Gleichnissen der H. Schrifft aus dem Buch des geduldigen Jobs, am 19. Cap.v.25/26 vorgestellet [...]. Elbing. gedr. von Achatz Corellen 1681. 24. Oct.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1681.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.855.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 154.
Całość:
Bönning Jacobus Philippus.
Divina Zoopoiia [gr.], die Göttliche Lebendigmachung, nach der unfehlbahren Versicherung, der glücklichen Erlangung, der nützlichen Geniessung mit klaren Sprüchen [...] Exempeln [...] Gleichnissen der H. Schrifft aus dem Buch des geduldigen Jobs, am 19. Cap.v.25/26 vorgestellet [...]. Elbing. gedr. von Achatz Corellen 1681. 24. Oct.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1681.
w 4ce, k. 12.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.855.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 154.