Nazwisko i imię:
Bause Christoph Friedrich, J. R., Woyt Johann.
Tytuł:
Glük-Wünschung auf das Hochzeitliche Ehren-Fest des [...] Samuel Korellen Wolberuffenen und Treu-verdienten Evangel. Predigers königl. Neustadt Elbing Braeutigams als auch der [...] Jungfer Regina [...] Johannis Sierakowski [...] Tochter Braut. So gehalten und glücklich geendiget in Thorn am 7 Tage des Wintermonats 1678 Jahre. In Thorn, Drukkts Joh. Cöpselius 1678.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1993.
Całość:
Bause Christoph Friedrich, J. R., Woyt Johann.
Glük-Wünschung auf das Hochzeitliche Ehren-Fest des [...] Samuel Korellen Wolberuffenen und Treu-verdienten Evangel. Predigers königl. Neustadt Elbing Braeutigams als auch der [...] Jungfer Regina [...] Johannis Sierakowski [...] Tochter Braut. So gehalten und glücklich geendiget in Thorn am 7 Tage des Wintermonats 1678 Jahre. In Thorn, Drukkts Joh. Cöpselius 1678.
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1993.