Nazwisko i imię:
Voit David (Voigt David).
Tytuł:
Doctrina de causa peccati et de lapsu primorum parentum, ex enarratione capitis tertii in Genesi, repetita et ad disputandum proposita, in Academia Regiomontana. A [...] 9 Junij. Regiomonti Bor., excud. Joan. Daubmannus, 1564.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1564.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 16. [Na końcu:] [...] respondebit Joannes Bochmannus [...] in Veteri oppido Regijmontis Minister. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.II.101.
Całość:
Voit David (Voigt David).
Doctrina de causa peccati et de lapsu primorum parentum, ex enarratione capitis tertii in Genesi, repetita et ad disputandum proposita, in Academia Regiomontana. A [...] 9 Junij. Regiomonti Bor., excud. Joan. Daubmannus, 1564.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1564.
w 8ce, k. 16.

[Na końcu:] [...] respondebit Joannes Bochmannus [...] in Veteri oppido Regijmontis Minister.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.II.101.