Nazwisko i imię:
Łuczkiewicz Franciszek.
Tytuł:
Dignitas theologica seu primum sapientiae divinioris principium.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, (1704).
Opis/komentarz:
folio, k. 5 nl. [Tyt.:] Dignitas Theologica seu Primum Sapientiae Divinioris Principium. Ad Solem Aqvinaticum quàm ad Naturae Lumina, In Angelico, Ecclesiae et Parisiorum, Doctore Divinissimo Thoma Illustrius. In Collegio Gostomiano, Societatis Iesu. Anno Theologiae primo, AB A. R. D. Francisco Łuczkiewicz Theologo Consummato Panegyricâ Oratione Assertum. Anno 1704. Die 7. Martij. [Ozdobnik składany]. Lublini, Typis Collegij Societatis Iesu. Odwr. k. tyt. czysty. K. nl. A2r-Cıv: tekst panegiryku. Na początku tekstu ozdobnik składany, na końcu drzeworyt, winietka przedstawiająca kosz z kwiatami. K. nl. 5; sygn. Α-B2, C. Poł. sygn.: A2/Grat Bi/e B2/exe C/um. Źródło: H. Oprawko, J. Seifert-Mechowa, Materiały bibliograficzne XVII i XVIII w. ze zbioru poloników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” R. 4: 1960, s. 521-581.
Lokalizacja:
Wrocław, Bibl. Ossolineum: XVIII-14110-IV.
Całość:
Łuczkiewicz Franciszek.
Dignitas theologica seu primum sapientiae divinioris principium.
Lublin, druk. Jezuitów, (1704).
folio, k. 5 nl.
[Tyt.:] Dignitas Theologica seu Primum Sapientiae Divinioris Principium. Ad Solem Aqvinaticum quàm ad Naturae Lumina, In Angelico, Ecclesiae et Parisiorum, Doctore Divinissimo Thoma Illustrius. In Collegio Gostomiano, Societatis Iesu. Anno Theologiae primo, AB A. R. D. Francisco Łuczkiewicz Theologo Consummato Panegyricâ Oratione Assertum. Anno 1704. Die 7. Martij. [Ozdobnik składany]. Lublini, Typis Collegij Societatis Iesu.
Odwr. k. tyt. czysty. K. nl. A2r-Cıv: tekst panegiryku. Na początku tekstu ozdobnik składany, na końcu drzeworyt, winietka przedstawiająca kosz z kwiatami.
K. nl. 5; sygn. Α-B2, C.
Poł. sygn.: A2/Grat Bi/e B2/exe C/um.
Źródło: H. Oprawko, J. Seifert-Mechowa, Materiały bibliograficzne XVII i XVIII w. ze zbioru poloników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” R. 4: 1960, s. 521-581.

Wrocław, Bibl. Ossolineum: XVIII-14110-IV.