Nazwisko i imię:
Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas).
Tytuł:
De unico Mediatore Jesu Christo et iustificatione Fidei confessio Andreae Osiandri [...]. Regiomonte Prussiae 24 Octobris 1551.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, (druk. Hans Lufft), 1551.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 83. Na s. tyt. cytat Joh. 5. Estr. XXIII 463, wyd. niem. z 1554 r. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.594.
Całość:
Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas).
De unico Mediatore Jesu Christo et iustificatione Fidei confessio Andreae Osiandri [...]. Regiomonte Prussiae 24 Octobris 1551.
Królewiec, (druk. Hans Lufft), 1551.
w 4ce, k. 83.

Na s. tyt. cytat Joh. 5.
Estr. XXIII 463, wyd. niem. z 1554 r.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.594.