Nazwisko i imię:
Thilo Valentinus.
Tytuł:
Geniale sacrum Friderico Wilhelmo principi electori ipso natali die, qui erat 6/16 Februarii factum. [Królewiec], J. Reussner, [1647].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1647.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 16. [K. tyt.:] Geniale sacrum, serenissimo ac potentissimo principi et domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandenburgico, S. R. I. archicamerario et principi electori... [w. 16:] domino ac nutritio suo munificentissimo, ipso natali die, qui erat VI./XVI. Februarii, nomine Academiae Regiomontanae, ore Velentini Thilonis orat P. P. humilime factum 1647 [rz.] [pieczęć Akademii Królewieckiej] Praelo Reusneriano. [k. [E2]v.: sequitur oratio ipso anni superioris natali serenissimi honoribus consecrata: sed gravissimo autoris intercedente morbo non habita: nunc confirmandae humilimae subjectonis ergo publicis typis descripta. K. A2r.: dedykacja autora dla Fryderyka Wilhelma; k. A2v.: wiersz Stefana Müllera skierowany do W. Thilona; k. [E2]r.: oda W. Thilona do muzyki Piotra Philippa; k. F[1]ir. - H2v.: mowa W. Thilona z tej samej okazji z roku poprzedniego. K. A2r.: inicjał maureskowy; k. B[1]r. i F[1]r.: inicjały florystyczne. Na k. E[1]v. i H2v. jednakowe winietki z trzema tulipanami; pismo: antykwa, kursywa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 68 b. Biblioteka Gdańska PAN: Cd 3555 4° adl. 3. Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 13.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Stefan Müller (1 poł. XVII w.), marchicus. Petrus Philippus (poł. XVII w.). Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. [KVK:] Geniale sacrum, serenissimo ac potentissimo principi..., Królewiec 1647. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden: Hist.Boruss.13,misc.15; tekst dostępny [07.07.2019] w Internecie – https://www.gbv.de/vd/vd17/14:074828Q
Całość:
Thilo Valentinus.
Geniale sacrum Friderico Wilhelmo principi electori ipso natali die, qui erat 6/16 Februarii factum. [Królewiec], J. Reussner, [1647].
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1647.
folio, k. nlb. 16.
[K. tyt.:] Geniale sacrum, serenissimo ac potentissimo principi et domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandenburgico, S. R. I. archicamerario et principi electori... [w. 16:] domino ac nutritio suo munificentissimo, ipso natali die, qui erat VI./XVI. Februarii, nomine Academiae Regiomontanae, ore Velentini Thilonis orat P. P. humilime factum 1647 [rz.] [pieczęć Akademii Królewieckiej] Praelo Reusneriano. [k. [E2]v.: sequitur oratio ipso anni superioris natali serenissimi honoribus consecrata: sed gravissimo autoris intercedente morbo non habita: nunc confirmandae humilimae subjectonis ergo publicis typis descripta.
K. A2r.: dedykacja autora dla Fryderyka Wilhelma; k. A2v.: wiersz Stefana Müllera skierowany do W. Thilona; k. [E2]r.: oda W. Thilona do muzyki Piotra Philippa; k. F[1]ir. - H2v.: mowa W. Thilona z tej samej okazji z roku poprzedniego.
K. A2r.: inicjał maureskowy; k. B[1]r. i F[1]r.: inicjały florystyczne. Na k. E[1]v. i H2v. jednakowe winietki z trzema tulipanami; pismo: antykwa, kursywa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 68 b.
Biblioteka Gdańska PAN: Cd 3555 4° adl. 3.
Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 13.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Stefan Müller (1 poł. XVII w.), marchicus.
Petrus Philippus (poł. XVII w.).
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
[KVK:] Geniale sacrum, serenissimo ac potentissimo principi..., Królewiec 1647. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden: Hist.Boruss.13,misc.15; tekst dostępny [07.07.2019] w Internecie – https://www.gbv.de/vd/vd17/14:074828Q