Nazwisko i imię:
Kirschbaum Venceslaus.
Tytuł:
Invictissimo Ferdinando III imperatori ignium in nuptiis Vladislai IV Poloniae regis et Caeciliae Renatae archiducis Austriae, exhibitorum Varsaviae die 16 Septembris a. 1637 typum... offert. [B. m., dr., 1637].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1637.
Opis/komentarz:
folio, k. 1 zadrukowana jednostronnie. [Nagł., antykwa:] Jnvictissimo principi Ferdinando III. Jmperatori semper Augusto, Jgnium artificialiu [!] in Nuptiis Vladislai IV. Poloniae ac Sueciae regis, et Caeciliae Renatae archiducis Austriae, exhibitorum Varsaviae, die XVI. Septembris Anno 1637 [rz.]. Typum hunc et Specimen Venceslaus Kirschbaum armamentarii regni Poloniae Supr: Locotenens, Humillimè Offert. Karta obramiona listwą z ozdobników składanych. Inicjał; pismo: antykwa, nieco kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 16.
Dodatkowe:
Cecylia Renata, królowa, żona Władysława IV. Ferdynand III Habsburg, ces. rzymski narodu niem. Wacław Kirschbaum (1 poł. XVII w.), fajerwerkarz królewski. Władysław IV Waza, król polski.
Całość:
Kirschbaum Venceslaus.
Invictissimo Ferdinando III imperatori ignium in nuptiis Vladislai IV Poloniae regis et Caeciliae Renatae archiducis Austriae, exhibitorum Varsaviae die 16 Septembris a. 1637 typum... offert. [B. m., dr., 1637].

B. m., 1637.
folio, k. 1 zadrukowana jednostronnie.
[Nagł., antykwa:] Jnvictissimo principi Ferdinando III. Jmperatori semper Augusto, Jgnium artificialiu [!] in Nuptiis Vladislai IV. Poloniae ac Sueciae regis, et Caeciliae Renatae archiducis Austriae, exhibitorum Varsaviae, die XVI. Septembris Anno 1637 [rz.]. Typum hunc et Specimen Venceslaus Kirschbaum armamentarii regni Poloniae Supr: Locotenens, Humillimè Offert.
Karta obramiona listwą z ozdobników składanych. Inicjał; pismo: antykwa, nieco kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 16.
Cecylia Renata, królowa, żona Władysława IV.
Ferdynand III Habsburg, ces. rzymski narodu niem.
Wacław Kirschbaum (1 poł. XVII w.), fajerwerkarz królewski.
Władysław IV Waza, król polski.