Nazwisko i imię:
(Hoppius Joannes, Manderus Andreas).
Tytuł:
Gamelia [gr.] coniugii auspicatissimi ergo, ornatissimo iuveni [...] Henrico Adendorffio Sponso, et [...] virgini Veronicae [...] Wolffgangi Waimeri civi Dantiscani, piè defuncti, relictae filiae, Sponsae, oblata ab amicis. (Dantisci, in off. Iacobi Rhodi, 1596 [rz.]).
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1596.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. w ramce z ozdobn. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.421 adl.
Całość:
(Hoppius Joannes, Manderus Andreas).
Gamelia [gr.] coniugii auspicatissimi ergo, ornatissimo iuveni [...] Henrico Adendorffio Sponso, et [...] virgini Veronicae [...] Wolffgangi Waimeri civi Dantiscani, piè defuncti, relictae filiae, Sponsae, oblata ab amicis. (Dantisci, in off. Iacobi Rhodi, 1596 [rz.]).
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1596.
w 4ce, k. 4.

K. tyt. w ramce z ozdobn.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.421 adl.