Nazwisko i imię:
Geppel Christoph (Geppelius Christophorus).
Tytuł:
Domini Ioannis Neodici [...] Elbingae urbis regiae Borussorum consulis [...] hac vita feliciter functi, obitus. Lugduni Batavorum ex Officina Plantiniana, 1597 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leiden, druk. Plantiniana (Franciscus Raphelengius), 1597.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 8. Na odwr. k. tyt.: Ad Ioannem Neodicum I[oannis] F[ilium] epigramma, podp. Chr. Geppelius, od s. 3: D. Ioanni Neodico, unico patrono meo, iam felici (wiersz bez podpisu autora). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6II.454 adl.
Całość:
Geppel Christoph (Geppelius Christophorus).
Domini Ioannis Neodici [...] Elbingae urbis regiae Borussorum consulis [...] hac vita feliciter functi, obitus. Lugduni Batavorum ex Officina Plantiniana, 1597 [rz.].
Leiden, druk. Plantiniana (Franciscus Raphelengius), 1597.
w 4ce, s. 8.

Na odwr. k. tyt.: Ad Ioannem Neodicum I[oannis] F[ilium] epigramma, podp. Chr. Geppelius, od s. 3: D. Ioanni Neodico, unico patrono meo, iam felici (wiersz bez podpisu autora).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6II.454 adl.