Nazwisko i imię:
Weber Michael.
Tytuł:
Gratulatio Novi Anni 1674 [rz.] quem Omine Fausto Bonisque Auspiciis, Amplissimae hujus Urbis Amplissimis Perhonorisicisq. Proceribus ac Patribus Conscriptis, Laetum atque Fortunatum, cum perennantis gratiae coelestis accesione ad animorum in Salvatore tranquillitatem, Stabilem corporum sanitatem […], famulari obsequio Mancipatus Cliens Michael Weberus.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1673).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 9. [K. tyt.:] Gratulatio Novi Anni 1674 [rz.] quem Omine Fausto Bonisque Auspiciis, Amplissimae hujus Urbis Amplissimis Perhonorisicisq. Proceribus ac Patribus Conscriptis, Laetum atque Fortunatum, cum perennantis gratiae coelestis accesione ad animorum in Salvatore tranquillitatem, Stabilem corporum sanitatem, Domorum Familiarumq. florem, Civitatis ac Reipublicae felicitatem, Eȃ, quȃ par est, animi devotione humilitate Praecatur Vester Votivo officio, famulari obsequio Mancipatus Cliens Michael Weberus. K. tyt. pochodzi z wyd. z 1669 roku. Widoczne są ślady wydrapania cyfry I pomiędzy dwoma X w dacie MDCLXIX i dodrukowania n a końcu cyfry IV (zob.: A. N. Tolckemit, Elbingscher Lehrer Gedächtniss, das ist Leben und Schriften aller Evangelischen Lehrer die seit der Reformation… an dem Gymnasio in Elbing gelehret…, Danzig 1753, s. 333/4 notuje tylko wydanie z datą 1669); dolna część k. tyt. od słów: Eâ, quâ par est… jest doklejona. Inicjał testu maureskowy, na końcu winieta o stylizowanych elementach florystycznych; pismo: antykwa z dod. kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 46 8° adl. 37.
Dodatkowe:
Weber Michał, z Kołobrzegu (2 poł. XVII w.), prof. logiki i metafizyki gimn. elbląskiego.
Całość:
Weber Michael.
Gratulatio Novi Anni 1674 [rz.] quem Omine Fausto Bonisque Auspiciis, Amplissimae hujus Urbis Amplissimis Perhonorisicisq. Proceribus ac Patribus Conscriptis, Laetum atque Fortunatum, cum perennantis gratiae coelestis accesione ad animorum in Salvatore tranquillitatem, Stabilem corporum sanitatem […], famulari obsequio Mancipatus Cliens Michael Weberus.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1673).
w 4ce, k. 9.

[K. tyt.:] Gratulatio Novi Anni 1674 [rz.] quem Omine Fausto Bonisque Auspiciis, Amplissimae hujus Urbis Amplissimis Perhonorisicisq. Proceribus ac Patribus Conscriptis, Laetum atque Fortunatum, cum perennantis gratiae coelestis accesione ad animorum in Salvatore tranquillitatem, Stabilem corporum sanitatem, Domorum Familiarumq. florem, Civitatis ac Reipublicae felicitatem, Eȃ, quȃ par est, animi devotione humilitate Praecatur Vester Votivo officio, famulari obsequio Mancipatus Cliens Michael Weberus.
K. tyt. pochodzi z wyd. z 1669 roku. Widoczne są ślady wydrapania cyfry I pomiędzy dwoma X w dacie MDCLXIX i dodrukowania n a końcu cyfry IV (zob.: A. N. Tolckemit, Elbingscher Lehrer Gedächtniss, das ist Leben und Schriften aller Evangelischen Lehrer die seit der Reformation… an dem Gymnasio in Elbing gelehret…, Danzig 1753, s. 333/4 notuje tylko wydanie z datą 1669); dolna część k. tyt. od słów: Eâ, quâ par est… jest doklejona.
Inicjał testu maureskowy, na końcu winieta o stylizowanych elementach florystycznych; pismo: antykwa z dod. kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 46 8° adl. 37.
Weber Michał, z Kołobrzegu (2 poł. XVII w.), prof. logiki i metafizyki gimn. elbląskiego.